HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ
Tiếng thu - Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc - LVPH, MayQ
1. Ca sĩ Phương Vy mở đầu chương trình 2. với ca khúc Thu vàng 3. BTV Quỳnh Hương dẫn chuyện một mình ở phần đầu chương trình 4. Ca sĩ Hồng Hạnh và Guitarist Anh Tuấn 5. … với ca khúc Tiếng thu 6. Kim Loan – Thí sinh đạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 7. với ca khúc Đâu phải bởi mùa thu 8. Nhóm FM 9. với ca khúc Cám ơn mùa thu 10. Ca sĩ Duy Quang 11. Diễn viên minh họa Phương Linh 12. Mùa thu không trở lại 13. Ca sĩ Xuân Phú 14. Ca sĩ Xuân Phú 15. Ca sĩ Thụy Long chia sẻ thư của khán giả 16. Ca sĩ Thụy Long 17. với ca khúc Mùa thu trong mưa 18. Nhóm Harmony 19. Nhóm Harmony 20. … với ca khúc Mùa thu ru em 21. Ca sĩ Nguyễn Hồng Ân trong vai trò dẫn chuyện cùng BTV Quỳnh Hương 22. Ca sĩ Nguyễn Hồng Ân 23. … với ca khúc Thương nhau ngày mưa 24. Ca sĩ Nathan Lee và ca sĩ Mai Khôi 25. … với ca khúc Mùa thu cho em 26. Ca sĩ Đan Trường 27. … với ca khúc Tình khúc vàng 28. Ca sĩ Thu Trang 29. … với ca khúc Mùa thu vương mắt em
MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX