HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ
Tìm nhau - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng, MayQ
1. Sân khấu Tìm nhau 2011 2. Góc chia sẻ của Tìm nhau 2011 3. 4. BTV Quỳnh Hương bên góc quen thuộc của sân khấu Tìm nhau 5. Ca sĩ Thùy Dương 6. .. với ca khúc Làng tôi (Chung Quân) 7. Nhóm Năm Dòng Kẻ 8. … với ca khúc Tiến thoái lưỡng nan (Trịnh Công Sơn) 9. Ca sĩ Hồng Ngọc và nhóm múa Sóng 10. … với ca khúc Gửi đôi mắt nai (Trần Minh Phi) 11. Ca sĩ Song Giang 12. … với ca khúc Còn mãi tìm nhau (Trịnh Công Sơn) 13. Ca sĩ Thu Hà 14. … với ca khúc Câu chuyện tình tôi (Kim Tuấn) 15. Buồn man mác tiếng mưa rơi lòng tôi.. 16. Ca sĩ Lệ Quyên 17. … với ca khúc Ngọn trúc đào (Anh Bằng) 18. Chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em.. 19. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng 20. … với ca khúc Tìm em (Trần Lê Quỳnh) 21. Tìm em (Trần Lê Quỳnh) 22. Ca sĩ Đức Tuấn 23. .. với ca khúc Tình khúc (Quốc Bảo) 24. Tình khúc (Quốc Bảo) 25. Ca sĩ Quang Linh 26. da diết… 27. … với ca khúc Tình lỡ (Thanh Bình) 28. Ca sĩ Quang Dũng 29. … với ca khúc Thu hát cho người (Vũ Đức Sao Biển) 30. Chờ người… 31. Ca sĩ Hồ Trung Dũng 32. Ca sĩ Thanh Lan 33. Thanh Lan 34. Và ta sẽ có nhau…
MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX