HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ
Tác giả ảnh : Châu Quốc Hùng
Nhóm Ayor Ca khúc Em đẹp nhất đêm nay ( Vũ Quốc Việt ) dành tặng cho chị em phụ nữ nhân ngày 8.3 MC Quỳnh Hương và Hồ Trung Dũng Ca sĩ Thanh Ngọc Quỳnh Hương và Hồ Trung Dũng bên cạnh guitarist Đức Thịnh Một nửa yêu thương tặng cho hình ảnh tất cả người Cha trên thế giời ca khúc Ba kể con nghe ( Nguyễn Hải Phong ) – ca sĩ Thanh Ngọc Ca sĩ Minh Thư Ca sĩ Minh Thư Ca sĩ Phan Lê Ái Phương Ca sĩ Ái Phương Ca sĩ Ái Phương Mc Quỳnh Hương Mc Hồ Trung Dũng ca sĩ Quang Dũng Ca sĩ Quang Dũng Ca sĩ Quang Dũng Ca sĩ Quang Dũng Nhóm 5 Dòng Kẻ Huyên Chí Bình – Kim Thoa Huyên Chí Bình – Kim Thoa (THMX) Ca sĩ Xuân Phú Ca sĩ Xuân Phú Ca sĩ Hồ Trung Dũng Ca sĩ Hồ Trung Dũng Thông báo chủ đề tháng 4 Chào kết
MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX