HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Khán giả TLMN

Ngày đăng: 05/11/2013

“Hoài cảm là cảm hoài
Mà người nào có hay
Giờ đã 20 năm lẻ
Vẫn hoài tình trong tôi

Công tác chung một trường
Tôi và anh đồng cảm
Cũng chăm lo đàn em

Thế rôi vì hoàn cảnh
Tôi đành phải xa trường
Trong tôi luôn vương vấn
Mãi mãi bóng hình anh

Làm sao mà thốt được
Tình cảm của riêng mình
Vì anh đã yên bề
Còn tôi vẫn lẻ loi”

Khán giả TLMN

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX