HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Tháng 3 năm 2008: Em còn nhớ hay em đã quên

kathymelody2310 : Hãy yêu đời như những gì mà bài hát mang lại cho ta,hãy quẳng đi những gánh nặng, vì tất cả đ ều sẽ được giải quyết nếu ta học cách vượt qua nó.                                                                                                           “Không là gió…” : Trong lẽ đời thường, tôi rất cần một tình yêu, nhưng mà là một…

TLMN Tổng hợp

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX