HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Hình ảnh buổi chạy chương trình

Ngày đăng: 08/12/2013

IMG_0452

IMG_0456

Banners chương trình trước cổng HTV

IMG_0285

Ca sĩ Trệu Lộc…

IMG_0271

… và Quốc Thiên cùng nhóm Sóng

IMG_0426

Ca sĩ Minh Thư

IMG_0305

Ca sĩ Nguyễn Hồng Ân sâu lắng với một sáng tác của Phú Quang

IMG_0314

Ca sĩ Thái Châu

IMG_0299

Ca sĩ Thanh Ngọc

IMG_0374

Kyo York cùng nhóm đồng ca

IMG_0332

BTV Quỳnh Hương cùng Kyo

TLMN
8.12.2013

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX