HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

CLB – TLMN – Điều lệ

Ngày đăng: 18/10/2013

ĐIỀU LỆ THÀNH VIÊN – QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI

 399887_4048904199423_266977145_n

Điều 1: Tên Câu lạc bộ

– Tên Câu lạc bộ viết bằng tiếng Việt: Câu lạc bộ Gia đình Thay lời muốn nói

– Tên Câu lạc bộ viết bằng tiếng Anh: Thay loi muon noi Family

– Tên Câu lạc bộ viết tắt:          TLMN Family (FC)

– Website: http://thayloimuonnoi.htv.com.vn

– Facebook: Thay lời muốn nói (Tạm thời không lập FB riêng của Gia đình TLMN cũng như FB riêng của các Ban trong Nhóm thành viên đầu tiên)

– Slogan và logo riêng: Để tạo sự thống nhất giữa hoạt động của Câu lạc bộ Gia đình Thay lời muốn nói với chương trình Thay lời muốn nói (TLMN), trong đó Câu lạc bộ Gia đình TLMN là nhánh mở rộng của chương trình TLMN, tạm thời Câu lạc bộ Gia đình TLMN sẽ sử dụng chung logo TLMN và Slogan TLMN.

Điều 2: Tôn chỉ – mục đích

Câu lạc bộ Gia đình Thay lời muốn nói được thành lập để thắt chặt tình cảm của những khán giả yêu mến Thay lời muốn nói và tạo cầu nối gần hơn giữa khán giả với chương trình, đồng thời cùng TLMN thực hiện các chương trình hướng về cộng đồng hay mang tính nhân văn cho xã hội, đúng như tiêu chí của TLMN: “Khi bạn cần chia sẻ – Mang yêu thương đến mọi người”

Điều 3: Nguyên tắc tổ chức

Câu lạc bộ (CLB) được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

Điều 4: Cơ cấu tổ chức quản lý  

1. Nhóm thành viên đầu tiên:

1.1 Ban thường trực:

– Điều hành hoạt động chung của CLB, triển khai các hoạt động nhằm thắt chặt tình cảm giữa các khán giả với chương trình và các hoạt động hướng đến cộng động, xã hội từ TLMN.

– Đề xuất hoặc đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động và phương án hoạt động của CLB.

– Chuẩn bị, chủ trì họp mặt thường kỳ CLB.

– Ban thường trực chịu trách nhiệm trước TLMN và các thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

1.2 Ban nội dung – truyền thông:

– Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt thường kỳ cho CLB.

– Tham gia viết bài cho CLB, viết cảm nhận cho TLMN.

– Mở rộng quan hệ các đơn vị bên ngoài để tìm sự ủng hộ cho CLB.

– Gắn kết những người yêu thích chương trình TLMN thành một gia đình lớn

1.3 Ban tài chính – hậu cần – nhân sự:

– Chịu trách nhiệm mua sắm, thu chi cho các hoạt động của CLB .

– Quan hệ chọn địa điểm sinh hoạt cho CLB.

– Bộ phận nhân sự quản lý thành viên CLB

– Thiết kế các mẫu mã logo, mẫu biểu cho hoạt động CLB (nếu có)

– Tham gia viết bài cho CLB, viết cảm nhận cho TLMN (nếu muốn)

2. Thành viên Gia đình TLMN:

Tất cả những khán giả yêu mến chương trình và có nguyện vọng tham gia Gia đình TLMN đã gửi đăng ký thành viên hợp lệ về TLMN sẽ chính thức là thành viên của Gia đình TLMN.

Điều 5: Tiêu chí và nội quy hoạt động

1. Đối với Nhóm thành viên đầu tiên:

1.1. Việc gia nhập nhóm 30 thành viên đầu tiên dựa trên sự tự nguyện, gắn bó với TLMN.

1.2. Những hoạt động, thông báo của Nhóm thành viên đầu tiên cần được thông qua với nhóm phụ trách TLMN (BTV Quỳnh Hương – Tiểu Vũ – Thúy An). Bộ phận quản trị của trang web và facebook TLMN sẽ chịu trách nhiệm đăng tải những thông tin này lên website và facebook TLMN.

1.3. Đoàn kết, thân tình, gắn bó với các thành viên khác. Trong trường hợp có điều gì không thoải mái với các hoạt động CLB, thành viên nên email cho Thúy An và Tiểu Vũ để ban biên tập TLMN được nắm và tìm cách giải quyết hay điều chỉnh.

1.4. Không tiết lộ quá chi tiết các hoạt động của CLB khi chia sẻ trên facebook cá nhân.

1.5. Nếu cảm thấy bản thân không còn phù hợp hay không thể sắp xếp thời gian cho các hoạt động vận hành CLB, phải có email thông báo cho trưởng CLB (anh Minh Trí), c.c cho thành viên TLMN phụ trách CLB: Đặng Tiểu Vũ, và thành viên TLMN hỗ trợ: Thúy An, để Ban thường trực CLB kịp thời mời bạn khác vào để đảm bảo hoạt động suông sẻ của CLB.

1.6. Trong trường hợp không còn là thành viên Nhóm đầu tiên nữa, tuyệt đối không có những lời tiêu cực về TLMN hay CLB trên facebook cá nhân.

2. Đối với tất cả thành viên tham gia Gia đình TLMN:

2.1. Trân trọng các hoạt động của CLB và các thành viên khác trong CLB.

2.2. Không có thái độ quá khích để chỉ trích các CLB hay đội nhóm khác.

2.3. Việc tham gia gửi bài viết cho các chủ đề của TLMN trên sóng truyền hình đều phải tuân thủ theo các quy trình tự nhiên của khán giả TLMN, và việc chọn lựa các thư hay lên sóng của ban biên tập TLMN cũng không có sự ưu tiên dành cho các thành viên CLB.

            Điều 6: Quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên:

1. Quyền của thành viên:

a) Do những đóng góp và hoạt động chủ quản của Nhóm thành viên đầu tiên nên mỗi tháng Nhóm thành viên đầu tiên sẽ nhận được 10 vé mời tham dự chương trình trực tiếp với tư cách là khán giả. Số vé mời này do nội bộ Nhóm thành viên đầu tiên có phân chia theo kế hoạch công bằng cho mọi thành viên.

b) Đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng và phát triển TLMN và CLB

c) Tham gia các hoạt động của Gia đình TLMN

d) Rút khỏi Gia đình TLMN khi cảm thấy không phù hợp

2. Nghĩa vụ của thành viên:

a) Tuân thủ Điều lệ, Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ

b) Chỉ chịu trách nhiệm trong các hoạt động của CLB, không tham gia góp ý quá chi tiết vào hoạt động TLMN trên sóng truyền hình.

c) Không lợi dụng danh nghĩa thành viên Nhóm thành viên đầu tiên để làm những việc có lợi cho bản thân hay phương hại đến những người khác.

d) Hoàn thành đúng hạn phí tham gia trong các hoạt động (nếu có)

e) Thành viên muốn rút khỏi Gia đình TLMN phải có thông báo với ban thường trực và thành viên TLMN phụ trách CLB (Tiểu Vũ – Thúy An)

Điều 7: Tài chính

Tài chính cho hoạt động của CLB do các thành viên đóng góp và tài trợ của cá nhân, tổ chức.

Đóng góp của thành viên để duy trì hoạt động của Câu lạc bộ được gọi là phí hoạt động. Mức phí, phương thức nộp phí và các trường hợp miễn giảm phí được quy định phù hợp với từng hoạt động.

Trân trọng,

TLMN

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX