HTV
Thay Lời Muốn Nói
more
CUỘC THI “THIẾT KẾ LOGO THAY LỜI MUỐN NÓI”

CUỘC THI “THIẾT KẾ LOGO THAY LỜI MUỐN NÓI”

Tháng 4 tới đây, TLMN kỷ niệm 15 năm phát sóng. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, chương trình phát động cuộc thi: Thiết kế logo cho Thay lời muốn nói. Nếu đạt yêu cầu, Logo này sẽ chính thức đại diện cho hình ảnh TLMN từ chặng đường 15 năm về sau….

more
Thư ngỏ

235 x 280
Liên hệ